درباره ما

انتشارات ظهور دانایی در جهت رشد و بکارگیری جوانان پا به عرصه ی دنیای کتاب گذاشته و از دانشجویان و جوانان فعال در کارها استفاده میکنه .

هدف ما رشد و پرورش استعداد جوانان در این حوزه هستش تا بیشتر با کتاب و دنیای علم و دانش وارد مانوس شوند تا جامعه ای هدفمند بوجود بیاید .