وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

رویداد های فرهنگی کشور را از طریق سایت وزارت ارشاد دنبال کنید ، ما نیز شما را با اهداف این وزارت آشنا میکنیم :

اهداف اساسی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

۱- رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی.

۲- استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب .

۳- اعتلای آگاهی های عمومی در زمینه های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق ، تتبع و ابتکار در جامعه.

۴- رواج فرهنگ و هنر اسلامی .

۵- آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و مظاهر و اهداف انقلاب اسلامی.

۶-گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف به خصوص مسلمانان و مستضعفان جهان.

۷- فراهم آمدن زمینه های وحدت میان مسلمین.