سوالات کنکو سال 98 نظام جدید و قدیم

سوالات کنکور سال 98 نظام قدیم و نظام 6-3-3 شامل : کنکور ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان که لینک آنها مستقیما از سازمان سنجش دریافت گردیده است .

سوالات نظام آموزشی 3-3-6

دفترچه اختصاصی
دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی
دفترچه عمومی سؤالات گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
(ساعت 14:30 روز پنج‌شنبه مورخ 98/04/13)

دفترچه اختصاصی

دفترچه اختصاصی ویژه علوم و معارف اسلامی

دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی
دفترچه عمومی سؤالات گروه آزمایشی علوم انسانی (ساعت 14:30 روز پنج‌شنبه مورخ 98/04/13)

دفترچه اختصاصی


دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی
دفترچه عمومی سؤالات گروه آزمایشی هنر
(ساعت 21:30 روز پنج‌شنبه مورخ 98/04/13)
دفترچه اختصاصی

دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی
دفترچه عمومی سؤالات گروه آزمایشی علوم تجربی (ساعت 14:30 روز جمعه مورخ 98/04/14)


دفترچه اختصاصی زبان انگلیسی

دفترچه اختصاصی زبان آلمانی‌وفرانسه
دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی دفترچه عمومی
سؤالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی (ساعت 20:30 روز جمعه مورخ 98/04/14)

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنر

دفترچه اختصاصی گروه زبان
دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (ویژه علوم و معارف اسلامی)

دفترچه اقلیت های مذهبی و زبان های خارجی غیر انگلیسی
دفترچه عمومی(گروه های ریاضی – تجربی – هنر-زبان)

دفترچه عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی
سؤالات خارج از کشور (ساعت 16:00 روز یکشنبه 98/04/16)

——————————————————————————————————————————————————

سوالات نظام آموزشی قدیم (سالی واحدی – ترمی واحدی)


دفترچه اختصاصی
دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی دفترچه عمومی
سؤالات گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
(ساعت 14:30 روز پنج‌شنبه مورخ 98/04/13)دفترچه اختصاصی


دفترچه اصول و عقاید فقه

دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی
دفترچه عمومی سؤالات گروه آزمایشی علوم انسانی (ساعت 14:30 روز پنج‌شنبه مورخ 98/04/13)

دفترچه اختصاصی

دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی
دفترچه عمومی سؤالات گروه آزمایشی هنر
(ساعت 21:30 روز پنج‌شنبه مورخ 98/04/13)

دفترچه اختصاصی


دفترچه بهیاری

دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی
دفترچه عمومی سؤالات گروه آزمایشی علوم تجربی (ساعت 14:30 روز جمعه مورخ 98/04/14)

دفترچه اختصاصی زبان انگلیسی


دفترچه اختصاصی زبان آلمانی‌وفرانسه
دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی دفترچه عمومی سؤالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی (ساعت 20:30 روز جمعه مورخ 98/04/14)


دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنر

دفترچه اختصاصی گروه زبان
دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی
(اصول و عقاید فقه مخصوص فارغ التحصیلان دوره پیش دانشگاهی معارف اسلامی)


دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی

دفترچه اقلیت های مذهبی و زبان های خارجی غیر انگلیسی
دفترچه عمومی(گروه های ریاضی – تجربی – هنر-زبان)

دفترچه عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی
سؤالات خارج از کشور (ساعت 16:00 روز یکشنبه 98/04/16)

برای بازگشت به صفحه اصلی کلیک کنید 🙂