زیست (تجربی)

بنا به گزارش ،مقرر بود کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ زیست (تجربی) در روزهای پنجشنبه و جمعه ۵ و ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار شود، اما با توجه به وقوع سیل در برخی مناطق کشور، زمان کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ به تعویق افتاد و تاریخ جدید برگزاری کنکور ارشد ۹۸ روزهای ۲۳ و ۲۴ خرداد اعلام شد.

آزمون کارشناسی ارشد 98

 

انگل شناسی دامپزشکی

دریافت دفترچه پاسخنامه کلیدی

فیزیولوژی دامپزشکی

دریافت دفترچه پاسخنامه کلیدی

قارچ شناسی دامپزشکی

دریافت دفترچه پاسخنامه کلیدی

بافت شناسی دامپزشکی

دریافت دفترچه پاسخنامه کلیدی

باکتری شناسی دامپزشکی

دریافت دفترچه پاسخنامه کلیدی

ایمنی شناسی دامپزشکی

دریافت دفترچه پاسخنامه کلیدی

بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی

دریافت دفترچه پاسخنامه کلیدی

بیوشیمی بالینی

دریافت دفترچه پاسخنامه کلیدی

سم شناسی

دریافت دفترچه پاسخنامه کلیدی

حشره شناسی کشاورزی

دریافت دفترچه پاسخنامه کلیدی

بیماری شناسی گیاهی

دریافت دفترچه پاسخنامه کلیدی

علوم و مهندسی محیط زیست

دریافت دفترچه پاسخنامه کلیدی

مهندسی مکانیک بیوسیستم

دریافت دفترچه پاسخنامه کلیدی

اکوهیدرولوژی

دریافت دفترچه پاسخنامه کلیدی

مجموعه محیط زیست

دریافت دفترچه پاسخنامه کلیدی

مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی

دریافت دفترچه پاسخنامه کلیدی

زیست شناسی گیاهی

دریافت دفترچه پاسخنامه کلیدی

زیست شناسی علوم جانوری

دریافت دفترچه پاسخنامه کلیدی

زیست شناسی دریا

دریافت دفترچه پاسخنامه کلیدی

اوقیانوس شناسی فیزیکی

دریافت دفترچه پاسخنامه کلیدی