زبان های خارجی

بنا به گزارش ،مقرر بود کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ زبان های خارجی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۵ و ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار شود، اما با توجه به وقوع سیل در برخی مناطق کشور، زمان کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ به تعویق افتاد و تاریخ جدید برگزاری کنکور ارشد ۹۸ روزهای ۲۳ و ۲۴ خرداد اعلام شد.

آزمون کارشناسی ارشد 98

زبان وادبیات فارسی

دریافت دفترچهپاسخنامه کلیدی

مجموعه زبان عربی

دریافت دفترچهپاسخنامه کلیدی

زبان های باستانی ایران

دریافت دفترچهپاسخنامه کلیدی

مجموعه زبان شناسی

دریافت دفترچهپاسخنامه کلیدی

مجموعه زبان فرانسه

دریافت دفترچهپاسخنامه کلیدی

مجموعه زبان انگلیسی

دریافت دفترچهپاسخنامه کلیدی

مجموعه زبان روسی

دریافت دفترچهپاسخنامه کلیدی

مجموعه زبان آلمانی

دریافت دفترچهپاسخنامه کلیدی

آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی

دریافت دفترچهپاسخنامه کلیدی

زبان وادبیات اردو

دریافت دفترچه

پاسخنامه کلیدی 

زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1143 – صبح پنجشنبه

دریافت دفترچهپاسخنامه کلیدی

زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 – صبح جمعه

دریافت دفترچه

پاسخنامه کلیدی زبان فرانسه

پاسخنامه کلیدی زبان آلمانی

زبان فرانسه- مجموعه حقوق

دریافت دفترچهپاسخنامه کلیدی

زبان فرانسه برای کد 1110 – عصر پنجشنبه

دریافت دفترچهپاسخنامه کلیدی

برای دیدن سوالات و کلید کنکور کارشناسی گروه ریاضی 98 به اینجا کلیلک کنید.